باحال ........

 

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699 699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699 699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699 699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699 699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996 699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

شمارهای بالا را انتخاب کنید بعد Ctrl + F را بزنید بعد شماره ی 9 را بزنید حالا Ctrl + Enter را بزنید حالا چی میبینید؟


نظر بدید....

/ 6 نظر / 9 بازدید
سارا

سلام حنانه جونم به وب منم سر بزن. مطلبات عالین .راستی دوست دارم بدونم چند سالته و اهل کجایی . وقتی رفتی تو وبم و نظر دادی پاسخ بده گلم...............[خداحافظ]

مطهره

خیییییییییییییییلی باحال بود...[تعجب][تایید]