فروت کرفت

نمایی از پیدا کردن حریف برای مبارزه  آنلاین/آفلاین

نتیجه ی ماموریت انجام شده

نمایی از ارتقای یک کارت

نمایی از صفحه ی اصلی بازی

نمایی از نبرد آفلاین

نمایی از نبرد آنلاین

نمایی از خرید طلا از فروشگاه

نمایی اولیه از ماموریت ها/محدوده قدرت

نمایی از صفحه ی رویداد ها

امیدوارم از این بازی خوشتان اومده باشه ....

راستی یک نکته برای خرید طلا باید فروت کرفت را از کندو و یا بازار ویا سیب چه دانلود کنید...... بدرودددد

/ 5 نظر / 100 بازدید
ܓܨMaHdI 1377ܓܨ

░▒▓ ◆ █████████████[ناخوش][عصبانی][شیطونک]████████████ ◆ ▓▒░ آ پــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــمــ ░▒▓ ◆ █████████████[ناخوش][عصبانی][شیطونک]████████████ ◆ ▓▒░

هانیه حسین زاده

به قبیله میوه های جنگجو بیان

هانیه حسین زاده

اف‌رین حنا بیشتر برای قبیله تبلیغ کن[[قلب]

هانیه حسین زاده

اف‌رین حنا بیشتر برای قبیله تبلیغ کن[[قلب]