/ 6 نظر / 7 بازدید
هانیه حسین زاده

[هورا]راستی داستان نذاشتی من به داستانات خیلی نظر می دم[ماچ] چون دوست دارم[پلک][لبخند][قلب][شوخی]

فاطمه

بیچاره گربه هههههههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!!!![خنثی][خنثی]

نازي

هاهاهاهاهاها[خنده]

فاطمه نیکدل

خیلی جالبه [اوغ]

فاطمه نیکدل

خیلی باهاله[اضطراب][عینک][عصبانی][دروغگو]