رنگین پوست

می گویند این سروده یک کودک آفریقایی و جزو بهترین سرده های سال 2005 بوده است: وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم،سیاهم وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم، هنوزم سیاهم و تو آدم سفید! وقتی به دنیا میای،صورتی هستی، وقتی بزرگ میشی، سفیدی وقتی میری زیرآفتاب،قرمزی، وقتی سردت میشه، کبودی وقتی می ترسی، زردی، وقتی سردت میشه، سبزی و وقتی می میری، خاکستری میشی و تو به من میگی رنگین پوست؟!

/ 2 نظر / 20 بازدید