تکفاندو

اصطلاحات کمربند زرد

  اولین اصول تکواندو : نظم و احترام

 

 

چاریوت = خبردار( پاها بهم چسبیده ، دستها مشت ، بدن کاملا صاف)

 

  جونبی = آماده باش(پای چپ به اندازه یک کف پا از پای راست فاصله گرفته ، انگشتان پابه سمت جلو ، دستها در حالت مشت کمی پایین تر از کمر بند در جلوی بدن قرار بگیرد )


جوموک = مشت

کیونگ ره = احترام

کان جانیم = استاد

کان جانیم کیونگ ره = احترام به استاد

 

جوچوم سوگی = نشستن زین اسبی (پای چپ به اندازه 2 برابر حالت جونبی از پای راست فاصله گرفته ، زانوها خم ، دستها مشت چسبیده به کمر)


آپ سوگی = قدم کوچک (همانند راه رفتن عادی)


آپ کوبی = قدم بزرگ (فاصله دو پا یک و نیم برابر قدم کوچک ، زانوی جلو خم ، زانوی عقب صاف)

 

جیروگی = ضربه مشت

  آرا جیروگی = ضربه مشت پایین

مومتونگ جیروگی = ضربه مشت وسط

 اولگول جیروگی = ضربه مشت بالا

 آرا = پایین

 مومتونگ = وسط

اولگول = بالا

ماکی = دفاع

 آرا ماکی = دفاع پایین

مومتونگ ماکی = دفاع وسط

اولگول ماکی = دفاع بالا

آپ چا اولگی = ضربه مستقیم پا

پاکات نریا چاگی = ضربه مستقیم پا از داخل به خارج 

آن نریا چاگی = ضربه مستقیم پا از خارج به داخل

آپ چاگی = ضربه با سینه پا 

آپ دولیو چاگی = ضربه دورانی با روی پا به پهلوی حریف

دولیو چاگی = ضربه دورانی با روی پا به صورت حریف

چاگی = ضربه پا 

تگوک ایل جانگ = فرم یک

  دوجانگ = محل تمرین

ایراسا = برخواستن

آنچا = نشستن

پال پاکو = تعویض پا

وه نه چی = به جای خود


 

/ 9 نظر / 20 بازدید
تبریزی

خدارو شکر حتما یادگرفتی که کمربندزرد گرفتی[قهقهه]

هانیه حسین زاده

حنانه حق با فاطمه هستش چند روزه مطلب نمی ذاری[ناراحت][نیشخند][شوخی]

فاطمه نیکدل

عالیه ولی نارنجی مال کاراته است

نیکدل

میدونی تو کاراته به آپ چاگی چی می گن

نیکدل

بهش میگن مایگری[ماچ][ماچ][ماچ]