عید فطر مبارک....

خداحافظ ای ماه غفران و رحمت

خداحافظ ای ماه عشق و عبادت

خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها

خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی

خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه

خداحافظ ای بهترین ماه الله

 عید سعید فطر بر هگان مبارک باد.....

/ 3 نظر / 27 بازدید
ܓܨMaHdI 1377ܓܨ

———————•• [ناخوش][شیطونک][ناخوش] ••——————— ♥˓▓҉▒҉ مُـ _ـحکـ_ـمـْ بــ_ـاش ! ♥˓▓҉▒҉ وقتــ_ـ_ـی خیـ_ـلـ_ـی نـَـ_ــرمـْ شـ_ــوی ؛ ♥˓▓҉▒҉ همـ_ــه خَمَـ_ـتـْـ مـی کننـ_ــد ! ♥˓▓҉▒҉ حتــ_ـ_ـی کسـ_ــی کـ_ـه انتظـ_ــار نـ_ـداری...! ———————•• [ناخوش][شیطونک][ناخوش] ••———————