تست روانی

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی ، از روانپزشک پرسیده شد شما چطور می فهمید که یک بیمار روانی ، به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه ؟ روانپزشک گفت : ما وان حمام را پر از آب میکنیم و یک قاشق چایخوری ، یک فنجان و یک سطل جلوی بیمار میگذاریم و از اون میخواهیم که وان را خالی کند .اوگفت......

شما فکر می کنید که او چه می گوید؟؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.آدم عادی باید سطل را بردارد چون بزرگ تر است . روانپزشک گفت : نه ! آدم های عادی در پوش زیر وان را بر میدارند ،

شما میخواهید تخت تان کنار پنجره باشد ؟؟شیطاننیشخند

/ 4 نظر / 21 بازدید
roooh

این سوال رو از مامان بزرگ و بابا بزرگ و دایی و زن داییم پرسیدم مامان و بابابزرگم درست جواب دادن آی به دایی و زن داییم خندیدم البته قابل ذکره خودم جواب درستو وقتی ازم پرسیده بودن جواب دادم

**mohadeseh**

چه قدر باحال فک کنم این جوری همه یس مردمای دنیا دیوونه باشن[قهقهه]